Aula matinal

30 niños

desayuno

Educomex

7:30- 9:00

Actividades ludoteca